Email: administratie@educaresuriname.com

Telefoonnummer

+597 52 15 18

Wij vinden het erg belangrijk dat er een vrolijke sfeer heerst op de dreumesgroep.

Dreumesen kunnen al staan en leren lopen. Ze zien nog geen gevaar en kunnen vaak al meer dan dat ze begrijpen. Hun wereld wordt snel groter. We laten hen deze zoveel mogelijk in vrijheid ontdekken. We introduceren pas grenzen en regels als hun veiligheid in het geding is of als bepaald gedrag in de groep herhaaldelijk wordt waargenomen. Bijvoorbeeld als een kind steeds speelgoed van een ander afpakt. We storen kinderen zo min mogelijk als zij aan het spelen zijn. Als we iets willen, benaderen we een kind altijd van voren. Op deze manier ziet het ons aankomen en schrikt het niet.

We hanteren gewone, dagelijkse spreektaal zonder al te veel verkleinwoorden die veel volwassenen geneigd zijn te gebruiken als ze met kinderen praten. Een kind voelt zich groot. Wie vrijwel alles verkleint, neemt een kind niet serieus. Kinderen worden zoveel mogelijk aangesproken met aanduidingen als jij, jou en jouw; degene die met een kind praat over zichzelf, spreekt met aanduidingen als ik, mij en mijn. Dit is van belang voor de opbouw van de eigen identiteit van het kind.

Sociaal gedrag is iets wat moet worden aangeleerd: kinderen leren van een combinatie van oefenen en ervaring opdoen. Ze leren het meest van elkaar. Daarom creëren we een sfeer van saamhorigheid, waarin ze leren voor zichzelf en voor elkaar te zorgen. Natuurlijk leggen we dingen uit, maar doen dat niet te vaak en uitgebreid.

Een vaste volgorde, een vaste dagindeling en vaste gewoonten geven de dreumesen veel steun, houvast en herkenning. Dit ritme is voor elke dreumes verschillend. Ritme geeft een klein kind de steun om zichzelf goed te ontwikkelen. In de thuissituatie zijn het de ouders die rust, ritme en regelmaat brengen. Bij Educare-Suriname is de dag opgebouwd volgens een vast ritme dat is afgestemd op de thuissituatie. Door herhaling van de handelingen ontstaat herkenning, houvast en vertrouwen bij het kind.

Plaats vandaag nog uw kind.