Email: administratie@educaresuriname.com

Telefoonnummer

+597 52 15 18

Educare-Suriname biedt peuterschool aan voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Peuterschool , door sommigen ook wel “voorschool” of “leerjaar 0 “genoemd van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u.

Met de peuterschool bieden wij kinderen de gelegenheid zich spelenderwijs te ontwikkelen. De peuterschool bestaat uit een groep van maximaal 16 kinderen en wordt geleid door deskundigen en ervaren pedagogisch medewerkers. De peuterschool kan ook uitgebreid worden of gecombineerd worden met hele- of halve dagopvang ( peuteropvang )

De peuterschool is gericht op de brede ontwikkeling van peuters. Maar het gaat bij de peuters vooral om plezier! De kinderen krijgen de mogelijkheid om zich op alle ontwikkelingslijnen (persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en creatieve ontwikkeling) te ontwikkelen. Spel en contact met andere kinderen zijn daarbij onmisbaar!

De peuterschool is de ideale voorbereiding op de basisschool.
Kenmerken peuterschool Educare-Suriname
Gediplomeerde leidsters op hbo- en mbo- niveau met ruime ervaring met kinderen
Kwaliteit en goede zorg zijn de speerpunten in onze opvang
Een vast peuteractiviteitenprogramma, zodat uw kind weet wat er gaat gebeuren
Een veilige plek met voldoende tijd en aandacht voor uw kind

Dagelijkse (mondelinge) overdracht en schriftelijke overdracht.
Samenwerking met de basisscholen in de omgeving

Wensen van ouder en kind staan centraal
Het spelenderwijs ontwikkelen van uw kind, als voorbereiding op de basisschool.
Wij werken met het speel en werkplan aangepast op peuterniveau.
Wilt u eens kennis komen maken met onze peuterschool dan bent u van harte welkom.